Wat Buddharam Sauerland Tempel 2017

อบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดพุทธาราม เซาร์เวอร์ลัน ประเทศเยอรมนี ขอเชิญชาวพุทธ ร่วมโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยดำริของพระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ณ วัดพุทธาราม เซาร์เวอร์ลัน ประเทศเยอรมนี ระหว่าง ๑๒ - ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐

พระวิปัสสนาจารย์ l พระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อลงทะเบียนฟรี พระครูปลัดศุภกิตติ์ สุทฺธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เซาเวอร์ลัน

โทร. 0175 / 657 8956